BẠCH THỦ ĐỀ CAO CẤP ĐÀI MT

Nếu phương pháp soi cầu của bạn không còn chính xác, đừng đánh nếu bạn không muốn mất thêm tiền, Giao việc chốt số cho chúng tôi bạn chỉ cần đến chơi và mang tiền về.

XEM SỐ VÍP PHÍ: 800,000 VNĐ

Chốt số VÍP cam kết trúng to!
Anh em có thể lấy số ngay từ lúc này
Hỗ trợ thẻ cào: Viettel
Lấy số đánh lớn và Giàu To!!
⇒ Lưu Ý: CHÁT với ADMIN để được tư vấn cầu đẹp nhất!

Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp: chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn bạn nhé!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
15-08-20
14-08-20Gia Lai: 67,
Ninh Thuận: 92
Trượt101
13-08-20Bình Định: 32,
Quảng Trị: 93,
Quảng Bình: 77
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
65
12-08-20Đà Nẵng: 64,
Khánh Hòa: 66
Trượt167
11-08-20Đắc Lắc: 90,
Quảng Nam: 64
Trúng Đắc Lắc143
10-08-20TT Huế: 02,
Phú Yên: 21
Trượt165
09-08-20Kon Tum: 87,
Khánh Hòa: 14
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
261
08-08-20Đà Nẵng: 05,
Quảng Ngãi: 20,
Đắc Nông: 45
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
147
07-08-20Gia Lai: 36,
Ninh Thuận: 19
Trúng Gia Lai120
06-08-20Bình Định: 21,
Quảng Trị: 59,
Quảng Bình: 86
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
105
05-08-20Đà Nẵng: 28,
Khánh Hòa: 11
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
213
04-08-20Đắc Lắc: 59,
Quảng Nam: 99
Trúng Quảng Nam124
03-08-20TT Huế: 51,
Phú Yên: 81
Trúng TT Huế171
02-08-20Kon Tum: 66,
Khánh Hòa: 91
Trúng Khánh Hòa149
01-08-20Đà Nẵng: 80,
Quảng Ngãi: 53,
Đắc Nông: 55
Trúng Đắc Nông209
31-07-20Gia Lai: 93,
Ninh Thuận: 28
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
144
30-07-20Bình Định: 62,
Quảng Trị: 24,
Quảng Bình: 21
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
139
29-07-20Đà Nẵng: 01,
Khánh Hòa: 64
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
50
28-07-20Đắc Lắc: 75,
Quảng Nam: 34
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
242
27-07-20TT Huế: 50,
Phú Yên: 41
Trượt121
26-07-20Kon Tum: 80,
Khánh Hòa: 15
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
60
25-07-20Đà Nẵng: 79,
Quảng Ngãi: 71,
Đắc Nông: 26
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
87
24-07-20Gia Lai: 07,
Ninh Thuận: 79
Trượt12
23-07-20Bình Định: 11,
Quảng Trị: 93,
Quảng Bình: 66
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
213
22-07-20Đà Nẵng: 80,
Khánh Hòa: 20
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
115
21-07-20Đắc Lắc: 51,
Quảng Nam: 61
Trúng Quảng Nam236
20-07-20TT Huế: 69,
Phú Yên: 89
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
125
19-07-20Kon Tum: 92,
Khánh Hòa: 88
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
147
18-07-20Đà Nẵng: 24,
Quảng Ngãi: 35,
Đắc Nông: 54
Trúng Đắc Nông198
17-07-20Gia Lai: 19,
Ninh Thuận: 39
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
223
16-07-20Bình Định: 19,
Quảng Trị: 04,
Quảng Bình: 50
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
178
15-07-20Đà Nẵng: 26,
Khánh Hòa: 58
Trượt99
14-07-20Đắc Lắc: 52,
Quảng Nam: 65
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
132
13-07-20TT Huế: 13,
Phú Yên: 87
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
262
12-07-20Kon Tum: 47,
Khánh Hòa: 95
Trượt83
11-07-20Đà Nẵng: 44,
Quảng Ngãi: 33,
Đắc Nông: 31
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
208
10-07-20Gia Lai: 02,
Ninh Thuận: 73
Trượt76
09-07-20Bình Định: 92,
Quảng Trị: 55,
Quảng Bình: 56
Trúng Quảng Trị158
08-07-20Đà Nẵng: 59,
Khánh Hòa: 52
Trúng Đà Nẵng105
07-07-20Đắc Lắc: 52,
Quảng Nam: 32
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
119
06-07-20TT Huế: 06,
Phú Yên: 69
Trúng TT Huế212
05-07-20Kon Tum: 70,
Khánh Hòa: 73
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
116
04-07-20Đà Nẵng: 22,
Quảng Ngãi: 64,
Đắc Nông: 04
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
262
03-07-20Gia Lai: 71,
Ninh Thuận: 20
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
144
02-07-20Bình Định: 44,
Quảng Trị: 81,
Quảng Bình: 44
Trượt227
01-07-20Đà Nẵng: 28,
Khánh Hòa: 17
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
131
30-06-20Đắc Lắc: 50,
Quảng Nam: 04
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
111
29-06-20TT Huế: 06,
Phú Yên: 18
Trúng TT Huế138
28-06-20Kon Tum: 58,
Khánh Hòa: 33
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
94
27-06-20Đà Nẵng: 51,
Quảng Ngãi: 32,
Đắc Nông: 00
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
53
26-06-20Gia Lai: 13,
Ninh Thuận: 83
Trượt116
25-06-20Bình Định: 53,
Quảng Trị: 84,
Quảng Bình: 93
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
57
24-06-20Đà Nẵng: 81,
Khánh Hòa: 06
Trúng Khánh Hòa65
23-06-20Đắc Lắc: 57,
Quảng Nam: 72
Trúng Đắc Lắc248
22-06-20TT Huế: 01,
Phú Yên: 06
Trượt147
21-06-20Kon Tum: 87,
Khánh Hòa: 17
Trúng Khánh Hòa217
20-06-20Đà Nẵng: 48,
Quảng Ngãi: 49,
Đắc Nông: 44
Trúng Đắc Nông146
19-06-20Gia Lai: 06,
Ninh Thuận: 48
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
160
18-06-20Bình Định: 85,
Quảng Trị: 18,
Quảng Bình: 44
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
130
17-06-20Đà Nẵng: 21,
Khánh Hòa: 77
Trượt231
16-06-20Đắc Lắc: 29,
Quảng Nam: 48
Trúng Quảng Nam159
15-06-20TT Huế: 13,
Phú Yên: 69
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
158
14-06-20Kon Tum: 25,
Khánh Hòa: 18
Trượt197
13-06-20Đà Nẵng: 87,
Quảng Ngãi: 60,
Đắc Nông: 10
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
51
12-06-20Gia Lai: 47,
Ninh Thuận: 53
Trúng Ninh Thuận119
11-06-20Bình Định: 04,
Quảng Trị: 21,
Quảng Bình: 51
Trượt50
10-06-20Đà Nẵng: 03,
Khánh Hòa: 40
Trúng Khánh Hòa143
09-06-20Đắc Lắc: 46,
Quảng Nam: 53
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
226
08-06-20TT Huế: 95,
Phú Yên: 72
Trượt201
07-06-20Kon Tum: 38,
Khánh Hòa: 23
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
162
06-06-20Đà Nẵng: 45,
Quảng Ngãi: 88,
Đắc Nông: 85
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
136
05-06-20Gia Lai: 79,
Ninh Thuận: 75
Trượt123
04-06-20Bình Định: 79,
Quảng Trị: 41,
Quảng Bình: 40
Trúng Quảng Trị166
03-06-20Đà Nẵng: 24,
Khánh Hòa: 92
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
190
02-06-20Đắc Lắc: 07,
Quảng Nam: 09
Trúng Quảng Nam106
01-06-20TT Huế: 36,
Phú Yên: 53
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
144
31-05-20Kon Tum: 66,
Khánh Hòa: 40
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
122
30-05-20Đà Nẵng: 32,
Quảng Ngãi: 77,
Đắc Nông: 82
Trúng Quảng Ngãi173
29-05-20Gia Lai: 60,
Ninh Thuận: 84
Trúng Ninh Thuận87
28-05-20Bình Định: 50,
Quảng Trị: 90,
Quảng Bình: 14
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
135
27-05-20Đà Nẵng: 43,
Khánh Hòa: 66
Trượt85
26-05-20Đắc Lắc: 22,
Quảng Nam: 74
Trúng Đắc Lắc151
25-05-20TT Huế: 72,
Phú Yên: 90
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
239
24-05-20Kon Tum: 83,
Khánh Hòa: 21
Trượt205
23-05-20Đà Nẵng: 89,
Quảng Ngãi: 61,
Đắc Nông: 46
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
188
22-05-20Gia Lai: 74,
Ninh Thuận: 42
Trúng Gia Lai84
21-05-20Bình Định: 31,
Quảng Trị: 50,
Quảng Bình: 19
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
195
20-05-20Đà Nẵng: 47,
Khánh Hòa: 31
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
149