BẠCH THỦ ĐỀ CAO CẤP ĐÀI MT

Nếu phương pháp soi cầu của bạn không còn chính xác, đừng đánh nếu bạn không muốn mất thêm tiền, Giao việc chốt số cho chúng tôi bạn chỉ cần đến chơi và mang tiền về.

XEM SỐ VÍP PHÍ: 800,000 VNĐ

Chốt số VÍP cam kết trúng to!
Anh em có thể lấy số ngay từ lúc này
Hỗ trợ thẻ cào: Viettel
Lấy số đánh lớn và Giàu To!!
⇒ Lưu Ý: CHÁT với ADMIN để được tư vấn cầu đẹp nhất!

Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp: chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
05-12-20
05-12-20Đà Nẵng: 23,
Quảng Ngãi: 70,
Đắc Nông: 86
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
226
04-12-20Gia Lai: 81,
Ninh Thuận: 49
Trượt139
03-12-20Bình Định: 15,
Quảng Trị: 62,
Quảng Bình: 66
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
66
02-12-20Đà Nẵng: 29,
Khánh Hòa: 65
Trúng Khánh Hòa169
01-12-20Đắc Lắc: 68,
Quảng Nam: 74
Trúng Quảng Nam105
30-11-20TT Huế: 29,
Phú Yên: 10
Trượt230
29-11-20Kon Tum: 72,
Khánh Hòa: 48
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
64
28-11-20Đà Nẵng: 20,
Quảng Ngãi: 86,
Đắc Nông: 22
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
279
27-11-20Gia Lai: 41,
Ninh Thuận: 50
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
141
26-11-20Bình Định: 92,
Quảng Trị: 23,
Quảng Bình: 07
Trượt223
25-11-20Đà Nẵng: 66,
Khánh Hòa: 44
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
123
24-11-20Đắc Lắc: 55,
Quảng Nam: 25
Trúng Đắc Lắc255
23-11-20TT Huế: 98,
Phú Yên: 67
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
155
22-11-20Kon Tum: 82,
Khánh Hòa: 00
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
157
21-11-20Đà Nẵng: 44,
Quảng Ngãi: 20,
Đắc Nông: 94
Trúng Quảng Ngãi197
20-11-20Gia Lai: 25,
Ninh Thuận: 18
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
4
19-11-20Bình Định: 85,
Quảng Trị: 65,
Quảng Bình: 74
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
221
18-11-20Đà Nẵng: 15,
Khánh Hòa: 98
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
81
17-11-20Đắc Lắc: 31,
Quảng Nam: 26
Trượt146
16-11-20TT Huế: 14,
Phú Yên: 65
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
130
15-11-20Kon Tum: 28,
Khánh Hòa: 32
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
93
14-11-20Đà Nẵng: 69,
Quảng Ngãi: 96,
Đắc Nông: 00
Trúng Đà Nẵng208
13-11-20Gia Lai: 21,
Ninh Thuận: 58
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
153
12-11-20Bình Định: 24,
Quảng Trị: 40,
Quảng Bình: 89
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
119
11-11-20Đà Nẵng: 02,
Khánh Hòa: 15
Trúng Đà Nẵng40
10-11-20Đắc Lắc: 97,
Quảng Nam: 99
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
174
09-11-20TT Huế: 70,
Phú Yên: 28
Trúng Phú Yên57
08-11-20Kon Tum: 72,
Khánh Hòa: 99
Trúng Khánh Hòa89
07-11-20Đà Nẵng: 97,
Quảng Ngãi: 54,
Đắc Nông: 83
Trúng Đắc Nông97
06-11-20Gia Lai: 02,
Ninh Thuận: 30
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
196
05-11-20Bình Định: 59,
Quảng Trị: 67,
Quảng Bình: 57
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
152
04-11-20Đà Nẵng: 05,
Khánh Hòa: 90
Trúng Khánh Hòa26
03-11-20Đắc Lắc: 09,
Quảng Nam: 50
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
121
02-11-20TT Huế: 45,
Phú Yên: 56
Trượt117
01-11-20Kon Tum: 31,
Khánh Hòa: 98
Trượt137
31-10-20Đà Nẵng: 80,
Quảng Ngãi: 50,
Đắc Nông: 70
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
180
30-10-20Gia Lai: 98,
Ninh Thuận: 09
Trượt105
29-10-20Bình Định: 87,
Quảng Trị: 61,
Quảng Bình: 97
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
113
28-10-20Đà Nẵng: 38,
Khánh Hòa: 81
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
101
27-10-20Đắc Lắc: 18,
Quảng Nam: 50
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
139
26-10-20TT Huế: 49,
Phú Yên: 90
Trượt73
25-10-20Kon Tum: 33,
Khánh Hòa: 15
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
188
24-10-20Đà Nẵng: 89,
Quảng Ngãi: 97,
Đắc Nông: 71
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
141
23-10-20Gia Lai: 21,
Ninh Thuận: 42
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
155
22-10-20Bình Định: 34,
Quảng Trị: 86,
Quảng Bình: 64
Trượt70
21-10-20Đà Nẵng: 99,
Khánh Hòa: 26
Trượt127
20-10-20Đắc Lắc: 80,
Quảng Nam: 39
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
91
19-10-20TT Huế: 67,
Phú Yên: 25
Trượt182
18-10-20Kon Tum: 67,
Khánh Hòa: 60
Trúng Khánh Hòa160
17-10-20Đà Nẵng: 80,
Quảng Ngãi: 54,
Đắc Nông: 27
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
172
16-10-20Gia Lai: 17,
Ninh Thuận: 12
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
121
15-10-20Bình Định: 63,
Quảng Trị: 27,
Quảng Bình: 19
Trúng Quảng Bình135
14-10-20Đà Nẵng: 77,
Khánh Hòa: 11
Trúng Khánh Hòa166
13-10-20Đắc Lắc: 70,
Quảng Nam: 29
Trúng Đắc Lắc267
12-10-20TT Huế: 04,
Phú Yên: 04
Trúng TT Huế219
11-10-20Kon Tum: 39,
Khánh Hòa: 57
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
174
10-10-20Đà Nẵng: 89,
Quảng Ngãi: 04,
Đắc Nông: 26
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
233
09-10-20Gia Lai: 92,
Ninh Thuận: 30
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
180
08-10-20Bình Định: 03,
Quảng Trị: 65,
Quảng Bình: 16
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
200
07-10-20Đà Nẵng: 33,
Khánh Hòa: 88
Trúng Khánh Hòa119
06-10-20Đắc Lắc: 74,
Quảng Nam: 64
Trúng Quảng Nam185
05-10-20TT Huế: 92,
Phú Yên: 96
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
198
04-10-20Kon Tum: 51,
Khánh Hòa: 00
Trúng Kon Tum214
03-10-20Đà Nẵng: 87,
Quảng Ngãi: 73,
Đắc Nông: 13
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
45
02-10-20Gia Lai: 99,
Ninh Thuận: 65
Trúng Gia Lai218
01-10-20Bình Định: 48,
Quảng Trị: 72,
Quảng Bình: 30
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
149
30-09-20Đà Nẵng: 24,
Khánh Hòa: 58
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
232
29-09-20Đắc Lắc: 17,
Quảng Nam: 78
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
192
28-09-20TT Huế: 60,
Phú Yên: 96
Trúng TT Huế98
27-09-20Kon Tum: 75,
Khánh Hòa: 95
Trúng Khánh Hòa131
26-09-20Đà Nẵng: 48,
Quảng Ngãi: 49,
Đắc Nông: 64
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
107
25-09-20Gia Lai: 48,
Ninh Thuận: 70
Trượt119
24-09-20Bình Định: 05,
Quảng Trị: 42,
Quảng Bình: 67
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
69
23-09-20Đà Nẵng: 34,
Khánh Hòa: 21
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
168
22-09-20Đắc Lắc: 91,
Quảng Nam: 15
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
120
21-09-20TT Huế: 49,
Phú Yên: 17
Trượt146
20-09-20Kon Tum: 74,
Khánh Hòa: 03
Trúng Khánh Hòa174
19-09-20Đà Nẵng: 32,
Quảng Ngãi: 61,
Đắc Nông: 61
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
184
18-09-20Gia Lai: 04,
Ninh Thuận: 44
Trúng Ninh Thuận116
17-09-20Bình Định: 11,
Quảng Trị: 54,
Quảng Bình: 30
Trúng Bình Định120
16-09-20Đà Nẵng: 11,
Khánh Hòa: 24
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
205
15-09-20Đắc Lắc: 82,
Quảng Nam: 13
Trúng Quảng Nam222
14-09-20TT Huế: 38,
Phú Yên: 08
Trượt86
13-09-20Kon Tum: 63,
Khánh Hòa: 97
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
133
12-09-20Đà Nẵng: 87,
Quảng Ngãi: 94,
Đắc Nông: 09
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
228
11-09-20Gia Lai: 13,
Ninh Thuận: 13
Trượt236