BẠCH THỦ ĐỀ CAO CẤP ĐÀI MT

Nếu phương pháp soi cầu của bạn không còn chính xác, đừng đánh nếu bạn không muốn mất thêm tiền, Giao việc chốt số cho chúng tôi bạn chỉ cần đến chơi và mang tiền về.

XEM SỐ VÍP PHÍ: 800,000 VNĐ

Chốt số VÍP cam kết trúng to!
Anh em có thể lấy số ngay từ lúc này
Hỗ trợ thẻ cào: Viettel
Lấy số đánh lớn và Giàu To!!
⇒ Lưu Ý: CHÁT với ADMIN để được tư vấn cầu đẹp nhất!

Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp: chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
26-10-21
25-10-21TT Huế: 05,
Phú Yên: 59
Trượt188
24-10-21Kon Tum: 38,
Khánh Hòa: 25
Trúng Kon Tum232
23-10-21Đà Nẵng: 47,
Đắc Nông: 82
Trúng Đà Nẵng110
22-10-21Gia Lai: 32,
Ninh Thuận: 06
Trúng Ninh Thuận130
21-10-21Bình Định: 81,
Quảng Trị: 16,
Quảng Bình: 85
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
240
20-10-21Đà Nẵng: 49,
Khánh Hòa: 18
Trượt172
19-10-21Đắc Lắc: 25,
Quảng Nam: 29
Trúng Quảng Nam114
18-10-21TT Huế: 13,
Phú Yên: 35
Trượt82
17-10-21Kon Tum: 69,
Khánh Hòa: 13
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
40
16-10-21Đà Nẵng: 94,
Đắc Nông: 20
Trúng Đắc Nông92
15-10-21Gia Lai: 01,
Ninh Thuận: 42
Trượt143
14-10-21Bình Định: 73,
Quảng Trị: 73,
Quảng Bình: 64
Trượt149
13-10-21Đà Nẵng: 87,
Khánh Hòa: 67
Trúng Khánh Hòa60
12-10-21Đắc Lắc: 35,
Quảng Nam: 35
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
149
11-10-21TT Huế: 20,
Phú Yên: 89
Trúng Phú Yên169
10-10-21Kon Tum: 49,
Khánh Hòa: 57
Trượt71
09-10-21Đà Nẵng: 53,
Đắc Nông: 31
Trúng Đắc Nông122
08-10-21Gia Lai: 16,
Ninh Thuận: 66
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
227
07-10-21Bình Định: 75,
Quảng Trị: 54,
Quảng Bình: 61
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
235
06-10-21Đà Nẵng: 83,
Khánh Hòa: 62
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
212
05-10-21Đắc Lắc: 55,
Quảng Nam: 55
Trúng Quảng Nam250
04-10-21TT Huế: 22,
Phú Yên: 11
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
96
03-10-21Kon Tum: 24,
Khánh Hòa: 13
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
102
02-10-21Đà Nẵng: 14,
Đắc Nông: 10
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
116
01-10-21Gia Lai: 22,
Ninh Thuận: 96
Trượt97
30-09-21Bình Định: 08,
Quảng Trị: 75,
Quảng Bình: 64
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
227
29-09-21Đà Nẵng: 48,
Khánh Hòa: 41
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
184
28-09-21Đắc Lắc: 43,
Quảng Nam: 48
Trúng Quảng Nam77
27-09-21TT Huế: 40,
Phú Yên: 35
Trượt211
26-09-21Kon Tum: 48,
Khánh Hòa: 51
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
6
25-09-21Đà Nẵng: 56,
Đắc Nông: 72
Trúng Đắc Nông73
24-09-21Gia Lai: 72,
Ninh Thuận: 26
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
130
23-09-21Bình Định: 44,
Quảng Trị: 10,
Quảng Bình: 70
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
110
22-09-21Đà Nẵng: 08,
Khánh Hòa: 17
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
220
21-09-21Đắc Lắc: 90,
Quảng Nam: 85
Trượt180
20-09-21TT Huế: 87,
Phú Yên: 76
Trượt155
19-09-21Kon Tum: 46,
Khánh Hòa: 79
Trúng Khánh Hòa184
18-09-21Đà Nẵng: 02,
Đắc Nông: 73
Trúng Đà Nẵng40
17-09-21Gia Lai: 77,
Ninh Thuận: 58
Trượt201
16-09-21Bình Định: 79,
Quảng Trị: 13,
Quảng Bình: 21
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
158
15-09-21Đà Nẵng: 60,
Khánh Hòa: 06
Trúng Đà Nẵng236
14-09-21Đắc Lắc: 41,
Quảng Nam: 41
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
46
13-09-21TT Huế: 12,
Phú Yên: 96
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
265
12-09-21Kon Tum: 29,
Khánh Hòa: 09
Trượt254
11-09-21Đà Nẵng: 37,
Đắc Nông: 05
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
96
10-09-21Gia Lai: 31,
Ninh Thuận: 73
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
141
09-09-21Bình Định: 57,
Quảng Trị: 24,
Quảng Bình: 50
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
155
08-09-21Đà Nẵng: 53,
Khánh Hòa: 89
Trượt138
07-09-21Đắc Lắc: 56,
Quảng Nam: 64
Trúng Quảng Nam187
06-09-21TT Huế: 01,
Phú Yên: 49
Trúng TT Huế74
05-09-21Kon Tum: 13,
Khánh Hòa: 15
Trúng Khánh Hòa211
04-09-21Đà Nẵng: 60,
Đắc Nông: 13
Trúng Đà Nẵng94
03-09-21Gia Lai: 40,
Ninh Thuận: 49
Trượt85
02-09-21Bình Định: 99,
Quảng Trị: 65,
Quảng Bình: 30
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
121
01-09-21Đà Nẵng: 82,
Khánh Hòa: 47
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
160
31-08-21Đắc Lắc: 04,
Quảng Nam: 25
Trúng Đắc Lắc134
30-08-21TT Huế: 39,
Phú Yên: 25
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
224
29-08-21Kon Tum: 79,
Khánh Hòa: 14
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
180
28-08-21Đà Nẵng: 93,
Quảng Ngãi: 12,
Đắc Nông: 78
Trúng Đắc Nông144
27-08-21Gia Lai: 17,
Ninh Thuận: 11
Trúng Ninh Thuận81
26-08-21Bình Định: 97,
Quảng Trị: 36,
Quảng Bình: 53
Trúng Bình Định160
25-08-21Đà Nẵng: 18,
Khánh Hòa: 48
Trượt195
24-08-21Đắc Lắc: 99,
Quảng Nam: 13
Trúng Đắc Lắc250
23-08-21TT Huế: 01,
Phú Yên: 68
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
165
22-08-21Kon Tum: 79,
Khánh Hòa: 43
Trúng Kon Tum213
21-08-21Quảng Ngãi: 27,
Đắc Nông: 80
Trượt136
20-08-21Gia Lai: 49,
Ninh Thuận: 30
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
149
19-08-21Bình Định: 75,
Quảng Trị: 68,
Quảng Bình: 42
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
115
18-08-21Khánh Hòa: 83Trượt41
17-08-21Đắc Lắc: 57,
Quảng Nam: 47
Trượt134
16-08-21TT Huế: 89,
Phú Yên: 48
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
159
15-08-21Kon Tum: 85,
Khánh Hòa: 97
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
158
14-08-21Đà Nẵng: 18,
Quảng Ngãi: 27,
Đắc Nông: 91
Trúng Đà Nẵng163
13-08-21Gia Lai: 12,
Ninh Thuận: 09
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
155
12-08-21Bình Định: 73,
Quảng Trị: 50,
Quảng Bình: 62
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
155
27-07-21Đắc Lắc: 29,
Quảng Nam: 85
Trượt141
26-07-21TT Huế: 13,
Phú Yên: 30
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
37
25-07-21Kon Tum: 56,
Khánh Hòa: 48
Trượt238
24-07-21Đà Nẵng: 98,
Quảng Ngãi: 29,
Đắc Nông: 94
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
184
23-07-21Gia Lai: 46,
Ninh Thuận: 54
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
140
22-07-21Bình Định: 53,
Quảng Trị: 72,
Quảng Bình: 89
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
203
21-07-21Đà Nẵng: 83,
Khánh Hòa: 28
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
79
20-07-21Đắc Lắc: 47,
Quảng Nam: 28
Trượt188
19-07-21TT Huế: 60,
Phú Yên: 19
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
76
18-07-21Kon Tum: 57,
Khánh Hòa: 74
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
138
17-07-21Đà Nẵng: 83,
Quảng Ngãi: 24,
Đắc Nông: 21
Trúng Đà Nẵng173
16-07-21Gia Lai: 90,
Ninh Thuận: 85
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
82
15-07-21Bình Định: 37,
Quảng Trị: 07,
Quảng Bình: 47
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
226
14-07-21Đà Nẵng: 73,
Khánh Hòa: 28
Trúng Đà Nẵng152
13-07-21Đắc Lắc: 12,
Quảng Nam: 54
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
192
12-07-21TT Huế: 24,
Phú Yên: 91
Trượt252