ĐỀ ĐẦU ĐUÔI SIÊU CHUẨN MIỀN BẮC

Nên chọn cho mình cầu phù hợp nhất, đừng đánh tràn lan hoặc nay chơi cầu này mai cầu khác, bạn chỉ thêm tốn tiền tốn bạc, Hãy chọn cầu cố định để chơi bạn sẽ gặt hái được chiến thắng.

XEM SỐ VÍP PHÍ: 400,000 VNĐ

Chốt số VÍP cam kết trúng to!
Anh em có thể lấy số ngay từ lúc này
Hỗ trợ thẻ cào: Viettel
Lấy số đánh lớn và Giàu To!!
⇒ Lưu Ý: CHÁT với ADMIN để được tư vấn cầu đẹp nhất!

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP: chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
05-12-20
05-12-20Đầu: 5 - Đuôi: 1Trượt74
04-12-20Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9197
03-12-20Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 1257
02-12-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 1290
01-12-20Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đuôi 794
30-11-20Đầu: 7 - Đuôi: 1Trượt193
29-11-20Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đuôi 951
28-11-20Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4260
27-11-20Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đầu 271
26-11-20Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đuôi 166
25-11-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 364
24-11-20Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4174
23-11-20Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 4156
22-11-20Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng Đề281
21-11-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trượt60
20-11-20Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng Đề159
19-11-20Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt252
18-11-20Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0289
17-11-20Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng Đề158
16-11-20Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đầu 3254
15-11-20Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đầu 1258
14-11-20Đầu: 9 - Đuôi: 5Trượt281
13-11-20Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đuôi 755
12-11-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng Đề273
11-11-20Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2276
10-11-20Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4153
09-11-20Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đầu 4259
08-11-20Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đầu 164
07-11-20Đầu: 9 - Đuôi: 7Trượt253
06-11-20Đầu: 6 - Đuôi: 3Trượt170
05-11-20Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đuôi 559
04-11-20Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đầu 2152
03-11-20Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8178
02-11-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trượt263
01-11-20Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đầu 5270
31-10-20Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đầu 1276
30-10-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trượt196
29-10-20Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6173
28-10-20Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng Đề275
27-10-20Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8253
26-10-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đầu 4279
25-10-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng Đề251
24-10-20Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8284
23-10-20Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng Đề53
22-10-20Đầu: 2 - Đuôi: 5Trượt251
21-10-20Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đầu 486
20-10-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đuôi 757
19-10-20Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5270
18-10-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 154
17-10-20Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng Đề290
16-10-20Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đầu 097
15-10-20Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8261
14-10-20Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đuôi 682
13-10-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6271
12-10-20Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 1298
11-10-20Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 468
10-10-20Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đầu 475
09-10-20Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng Đề293
08-10-20Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đầu 2274
07-10-20Đầu: 9 - Đuôi: 6Trượt57
06-10-20Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5277
05-10-20Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3272
04-10-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đầu 8251
03-10-20Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng Đề252
02-10-20Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng Đề267
01-10-20Đầu: 0 - Đuôi: 2Trượt165
30-09-20Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng Đề264
29-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng Đề267
28-09-20Đầu: 0 - Đuôi: 6Trượt64
27-09-20Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6168
26-09-20Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9175
25-09-20Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng Đề298
24-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đầu 8180
23-09-20Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 162
22-09-20Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6257
21-09-20Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt161
20-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đuôi 268
19-09-20Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đuôi 459
18-09-20Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đầu 979
17-09-20Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0271
16-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng Đề289
15-09-20Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 078
14-09-20Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9164
13-09-20Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng Đề296
12-09-20Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 084
11-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đầu 295
10-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 2253
09-09-20Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đuôi 094
08-09-20Đầu: 3 - Đuôi: 9Trượt270
07-09-20Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đầu 5291
06-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3179
05-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng Đề87
04-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đầu 8289
03-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đầu 8293
02-09-20Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đầu 466
01-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7255
31-08-20Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đầu 557
30-08-20Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng Đề285
29-08-20Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5264
28-08-20Đầu: 2 - Đuôi: 1Trượt68
27-08-20Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đầu 9162
26-08-20Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 8272
25-08-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9298
24-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng Đề88
23-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đầu 4173
22-08-20Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5256
21-08-20Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đầu 5269
20-08-20Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đầu 8196
19-08-20Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1161
18-08-20Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đuôi 774
17-08-20Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8152
16-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đầu 4152
15-08-20Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng Đề57
14-08-20Đầu: 8 - Đuôi: 6Trượt64
13-08-20Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng Đề290
12-08-20Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng Đề198
11-08-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đầu 299
10-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 7Trượt72
09-08-20Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt152
08-08-20Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đầu 5263
07-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng Đề264
06-08-20Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đầu 759
05-08-20Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đầu 9254
04-08-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7250
03-08-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng Đề74
02-08-20Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 184
01-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đầu 1281
31-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2257
30-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3270
29-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đầu 1265
28-07-20Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2292
27-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt165
26-07-20Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng Đề275
25-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đuôi 855
24-07-20Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đầu 993
23-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 266
22-07-20Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 456
21-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 0Trượt90
20-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9259
19-07-20Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đầu 3186
18-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đầu 851
17-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng Đề92
16-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1286
15-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt197
14-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 964
13-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8199
12-07-20Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0168
11-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 1174
10-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 653
09-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trượt291
08-07-20Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3178
07-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng Đề280
06-07-20Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đuôi 096
05-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đầu 784
04-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng Đề283
03-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 2257
02-07-20Đầu: 5 - Đuôi: 4Trượt156
01-07-20Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng Đề53
30-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đầu 2299
29-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đầu 268
28-06-20Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng Đề284
27-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 5Trượt85
26-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng Đề187
25-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đầu 8158
24-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0271
23-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 6Trượt160
22-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 1181
21-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đầu 2299
20-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt53
19-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng Đề192
18-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9282
17-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 2Trượt291
16-06-20Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng Đề88
15-06-20Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng Đề72
14-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng Đề194
13-06-20Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng Đề56
12-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng Đề168
11-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đầu 3284
10-06-20Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0286
09-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đầu 7178
08-06-20Đầu: 4 - Đuôi: 4Trượt166
07-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đầu 370
06-06-20Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đuôi 287
05-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 5Trượt268
04-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đầu 7187
03-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng Đề250
02-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2298
01-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng Đề277
31-05-20Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4264
30-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 1Trượt165
29-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng Đề195
28-05-20Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng Đề98
27-05-20Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1191
26-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng Đề53
25-05-20Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đầu 1181
24-05-20Đầu: 4 - Đuôi: 8Trượt160
23-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đầu 9171
22-05-20Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đuôi 886
21-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đầu 3170
20-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng Đề67