ĐỀ ĐẦU ĐUÔI SIÊU CHUẨN MIỀN BẮC

Nên chọn cho mình cầu phù hợp nhất, đừng đánh tràn lan hoặc nay chơi cầu này mai cầu khác, bạn chỉ thêm tốn tiền tốn bạc, Hãy chọn cầu cố định để chơi bạn sẽ gặt hái được chiến thắng.

XEM SỐ VÍP PHÍ: 400,000 VNĐ

Chốt số VÍP cam kết trúng to!
Anh em có thể lấy số ngay từ lúc này
Hỗ trợ thẻ cào: Viettel
Lấy số đánh lớn và Giàu To!!
⇒ Lưu Ý: CHÁT với ADMIN để được tư vấn cầu đẹp nhất!

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP: chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn bạn nhé!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
15-08-20
14-08-20Đầu: 8 - Đuôi: 6Trượt64
13-08-20Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng Đề290
12-08-20Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng Đề198
11-08-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đầu 299
10-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 7Trượt72
09-08-20Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt152
08-08-20Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đầu 5263
07-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng Đề264
06-08-20Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đầu 759
05-08-20Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đầu 9254
04-08-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7250
03-08-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng Đề74
02-08-20Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 184
01-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đầu 1281
31-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2257
30-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3270
29-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đầu 1265
28-07-20Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2292
27-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt165
26-07-20Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng Đề275
25-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đuôi 855
24-07-20Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đầu 993
23-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 266
22-07-20Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 456
21-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 0Trượt90
20-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9259
19-07-20Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đầu 3186
18-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đầu 851
17-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng Đề92
16-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1286
15-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt197
14-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 964
13-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8199
12-07-20Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0168
11-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 1174
10-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 653
09-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trượt291
08-07-20Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3178
07-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng Đề280
06-07-20Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đuôi 096
05-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đầu 784
04-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng Đề283
03-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 2257
02-07-20Đầu: 5 - Đuôi: 4Trượt156
01-07-20Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng Đề53
30-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đầu 2299
29-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đầu 268
28-06-20Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng Đề284
27-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 5Trượt85
26-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng Đề187
25-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đầu 8158
24-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0271
23-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 6Trượt160
22-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 1181
21-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đầu 2299
20-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt53
19-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng Đề192
18-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9282
17-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 2Trượt291
16-06-20Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng Đề88
15-06-20Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng Đề72
14-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng Đề194
13-06-20Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng Đề56
12-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng Đề168
11-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đầu 3284
10-06-20Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0286
09-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đầu 7178
08-06-20Đầu: 4 - Đuôi: 4Trượt166
07-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đầu 370
06-06-20Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đuôi 287
05-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 5Trượt268
04-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đầu 7187
03-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng Đề250
02-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2298
01-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng Đề277
31-05-20Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4264
30-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 1Trượt165
29-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng Đề195
28-05-20Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng Đề98
27-05-20Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1191
26-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng Đề53
25-05-20Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đầu 1181
24-05-20Đầu: 4 - Đuôi: 8Trượt160
23-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đầu 9171
22-05-20Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đuôi 886
21-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đầu 3170
20-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng Đề67
19-05-20Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đầu 082
18-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đầu 5178
17-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0152
16-05-20Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đầu 470
15-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đầu 9293
14-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đầu 6290
13-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 9185
12-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9265
11-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9197
10-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5190
09-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 3Trượt254
08-05-20Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đầu 4260
07-05-20Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đầu 886
06-05-20Đầu: 0 - Đuôi: 5Trượt97
05-05-20Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đầu 7165
04-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng Đề188
03-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 0Trượt96
02-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2289
01-05-20Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6198
30-04-20Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng Đề167
29-04-20Đầu: 0 - Đuôi: 1Trượt184
28-04-20Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng Đề160
27-04-20Đầu: 5 - Đuôi: 3Trượt71
26-04-20Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7174
25-04-20Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đầu 2267
24-04-20Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng Đề295
23-04-20Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đầu 0190
31-03-20Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đầu 1291
30-03-20Đầu: 4 - Đuôi: 0Trượt197
29-03-20Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng Đề74
28-03-20Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9188
27-03-20Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5269
26-03-20Đầu: 1 - Đuôi: 0Trượt288
25-03-20Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 9188
24-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng Đề173
23-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng Đề56
22-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đuôi 480
21-03-20Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1174
20-03-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng Đề164
19-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4172
18-03-20Đầu: 3 - Đuôi: 5Trượt267
17-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7193
16-03-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2272
15-03-20Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đầu 0282
14-03-20Đầu: 4 - Đuôi: 6Trượt79
13-03-20Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8183
12-03-20Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 153
11-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề96
10-03-20Đầu: 6 - Đuôi: 6Trượt60
09-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng Đề64
08-03-20Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng Đề78
07-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 895
06-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 5194
05-03-20Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 997
04-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đầu 2262
03-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3188
02-03-20Đầu: 1 - Đuôi: 1Trượt165
01-03-20Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng Đề72
29-02-20Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng Đề65
28-02-20Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đuôi 276
27-02-20Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đuôi 298
26-02-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt293
25-02-20Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng Đề266
24-02-20Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đầu 0177
23-02-20Đầu: 3 - Đuôi: 3Trượt66
22-02-20Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đuôi 775
21-02-20Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đầu 899
20-02-20Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4257
19-02-20Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đầu 980
18-02-20Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6278
17-02-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trượt52
16-02-20Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng Đề189
15-02-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 173
14-02-20Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng Đề288
13-02-20Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2287
12-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 488
11-02-20Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đầu 9153
10-02-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt159
09-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng Đề269
08-02-20Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 992
07-02-20Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng Đề78
06-02-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trượt173
05-02-20Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5165
04-02-20Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 1272
03-02-20Đầu: 9 - Đuôi: 6Trượt297
02-02-20Đầu: 0 - Đuôi: 3Trượt194
01-02-20Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0281