ĐỀ ĐẦU ĐUÔI SIÊU CHUẨN MIỀN BẮC

Nên chọn cho mình cầu phù hợp nhất, đừng đánh tràn lan hoặc nay chơi cầu này mai cầu khác, bạn chỉ thêm tốn tiền tốn bạc, Hãy chọn cầu cố định để chơi bạn sẽ gặt hái được chiến thắng.

XEM SỐ VÍP PHÍ: 400,000 VNĐ

Chốt số VÍP cam kết trúng to!
Anh em có thể lấy số ngay từ lúc này
Hỗ trợ thẻ cào: Viettel
Lấy số đánh lớn và Giàu To!!
⇒ Lưu Ý: CHÁT với ADMIN để được tư vấn cầu đẹp nhất!

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP: chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
26-10-21
25-10-21Đầu: 2 - Đuôi: 2Trượt172
24-10-21Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7176
23-10-21Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đầu 2165
22-10-21Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8184
21-10-21Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8284
20-10-21Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt198
19-10-21Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đuôi 790
18-10-21Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng Đề198
17-10-21Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đuôi 058
16-10-21Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7270
15-10-21Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8292
14-10-21Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9153
13-10-21Đầu: 9 - Đuôi: 1Trượt265
12-10-21Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8280
11-10-21Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng Đề195
10-10-21Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng Đề282
09-10-21Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đầu 560
08-10-21Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đầu 5290
07-10-21Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng Đề298
06-10-21Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 4291
05-10-21Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đuôi 764
04-10-21Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7173
03-10-21Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1264
02-10-21Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đuôi 752
01-10-21Đầu: 6 - Đuôi: 1Trượt192
30-09-21Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 197
29-09-21Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7190
28-09-21Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đầu 378
27-09-21Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 173
26-09-21Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4153
25-09-21Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng Đề294
24-09-21Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đầu 7265
23-09-21Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4196
22-09-21Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3192
21-09-21Đầu: 6 - Đuôi: 5Trượt153
20-09-21Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt255
19-09-21Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đầu 559
18-09-21Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1167
17-09-21Đầu: 7 - Đuôi: 2Trượt163
16-09-21Đầu: 3 - Đuôi: 0Trượt197
15-09-21Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5263
14-09-21Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng Đề73
13-09-21Đầu: 5 - Đuôi: 0Trượt54
12-09-21Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9166
11-09-21Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt263
10-09-21Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đầu 2283
09-09-21Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề153
08-09-21Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đầu 366
07-09-21Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng Đề252
06-09-21Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng Đề96
05-09-21Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 6162
04-09-21Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng Đề164
03-09-21Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt85
02-09-21Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4179
01-09-21Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đầu 2171
31-08-21Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 2264
30-08-21Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6158
29-08-21Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt263
28-08-21Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 973
27-08-21Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đầu 593
26-08-21Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8286
25-08-21Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đầu 873
24-08-21Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9280
23-08-21Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đầu 9192
22-08-21Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 1160
21-08-21Đầu: 6 - Đuôi: 9Trượt70
20-08-21Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3150
19-08-21Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đầu 4274
18-08-21Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 4156
17-08-21Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt66
16-08-21Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1286
15-08-21Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đầu 965
14-08-21Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đầu 5263
13-08-21Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng Đề192
12-08-21Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8281
11-08-21Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đầu 2255
10-08-21Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đầu 787
09-08-21Đầu: 1 - Đuôi: 4Trượt171
08-08-21Đầu: 4 - Đuôi: 2Trượt75
07-08-21Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4270
06-08-21Đầu: 4 - Đuôi: 1Trượt175
05-08-21Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1259
04-08-21Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đuôi 169
03-08-21Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đầu 071
02-08-21Đầu: 9 - Đuôi: 0Trượt88
01-08-21Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1153
31-07-21Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4251
30-07-21Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng Đề90
29-07-21Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đầu 2261
28-07-21Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đầu 9263
27-07-21Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1180
26-07-21Đầu: 6 - Đuôi: 0Trượt282
25-07-21Đầu: 1 - Đuôi: 2Trượt289
24-07-21Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 9155
23-07-21Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đầu 270
22-07-21Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng Đề66
21-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng Đề57
20-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6258
19-07-21Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đầu 350
18-07-21Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng Đề272
17-07-21Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng Đề191
16-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đầu 871
15-07-21Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đầu 5288
14-07-21Đầu: 6 - Đuôi: 6Trượt64
13-07-21Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7168
12-07-21Đầu: 3 - Đuôi: 1Trượt257
11-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4177
10-07-21Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đầu 979
09-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 5Trượt93
08-07-21Đầu: 3 - Đuôi: 7Trượt79
07-07-21Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 966
06-07-21Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng Đề157
05-07-21Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đầu 081
04-07-21Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7297
03-07-21Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đầu 480
02-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng Đề190
01-07-21Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5190