ĐỀ ĐẦU ĐUÔI CAO CẤP ĐÀI MT

Thành công của bạn được Xác định khi bạn đầu tư đúng chỗ.. . Đừng bỏ qua cầu Đầu Đuôi siêu chuẩn của chúng hôm nay nhé. Cầu cực chuẩn số cực chắc ăn, Theo là nổ ngay.

XEM SỐ VÍP PHÍ: 300,000 VNĐ

Chốt số VÍP cam kết trúng to!
Anh em có thể lấy số ngay từ lúc này
Hỗ trợ thẻ cào: Viettel
Lấy số đánh lớn và Giàu To!!
⇒ Lưu Ý: CHÁT với ADMIN để được tư vấn cầu đẹp nhất!

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip: chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn bạn nhé!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
15-08-20
14-08-20Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 0 Gia Lai157
13-08-20Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 3 Quảng Trị,
Trúng đầu 7 Quảng Bình
164
12-08-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 5 Khánh Hòa
124
11-08-20Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đầu 9 Đắc Lắc152
10-08-20TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trượt174
09-08-20Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa141
08-08-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 5 Đà Nẵng,
Trúng đầu 2 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 7 Đắc Nông
167
07-08-20Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 6 Gia Lai,
Trúng đầu 3 Ninh Thuận
173
06-08-20Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đầu 8 Quảng Bình
212
05-08-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đầu 2 Đà Nẵng,
Trúng đầu 1 Khánh Hòa
137
04-08-20Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 0 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 9 Quảng Nam
243
03-08-20TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đầu 2 Phú Yên
205
02-08-20Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa
113
01-08-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trượt149
31-07-20Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Gia Lai145
30-07-20Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 2 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 2 Quảng Bình
199
29-07-20Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng đầu 0 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
24
28-07-20Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng đầu 7 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
134
27-07-20TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đầu 2 Phú Yên209
26-07-20Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trượt139
25-07-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 3 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
106
24-07-20Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trượt182
23-07-20Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đầu 9 Quảng Trị,
Trúng đuôi 6 Quảng Bình
103
22-07-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đầu 8 Đà Nẵng,
Trúng đầu 2 Khánh Hòa
115
21-07-20Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trượt128
20-07-20TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đuôi 9 Phú Yên
252
19-07-20Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
254
18-07-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trượt205
17-07-20Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 9 Ninh Thuận
180
16-07-20Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 4 Quảng Trị
72
15-07-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 4 Khánh Hòa209
14-07-20Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 2 Đắc Lắc199
13-07-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đầu 1 TT Huế277
12-07-20Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trượt242
11-07-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
245
10-07-20Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 7 Ninh Thuận
96
09-07-20Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đầu 7 Quảng Bình186
08-07-20Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng đầu 4 Khánh Hòa,
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng
176
07-07-20Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đầu 5 Đắc Lắc,
Trúng đầu 3 Quảng Nam
131
06-07-20TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trượt213
05-07-20Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đầu 7 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
284
04-07-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi
98
03-07-20Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 1 Gia Lai,
Trúng đuôi 0 Ninh Thuận
164
02-07-20Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trượt231
01-07-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đầu 2 Đà Nẵng,
Trúng đầu 1 Khánh Hòa
259
30-06-20Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 0 Đắc Lắc,
Trúng đầu 0 Quảng Nam
61
29-06-20TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 6 TT Huế110
28-06-20Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đầu 5 Kon Tum,
Trúng đuôi 3 Khánh Hòa
129
27-06-20Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 0 Đắc Nông
162
26-06-20Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đầu 6 Gia Lai82
25-06-20Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 3 Quảng Bình
230
24-06-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 6 Khánh Hòa
112
23-06-20Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trượt171
22-06-20TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 0 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
201
21-06-20Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đầu 0 Kon Tum,
Trúng đầu 1 Khánh Hòa
184
20-06-20Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trượt141
19-06-20Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 6 Gia Lai174
18-06-20Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 4 Quảng Bình
104
17-06-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng đầu 4 Khánh Hòa114
16-06-20Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đuôi 8 Quảng Nam
68
15-06-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Phú Yên233
14-06-20Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trượt260
13-06-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đầu 8 Đà Nẵng,
Trúng đầu 1 Đắc Nông
194
12-06-20Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đầu 5 Ninh Thuận
82
11-06-20Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trượt131
10-06-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trượt210
09-06-20Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 6 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
137
08-06-20TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đầu 9 TT Huế228
07-06-20Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 2 Khánh Hòa
120
06-06-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đầu 4 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi
211
05-06-20Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trượt238
04-06-20Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 4 Bình Định,
Trúng đầu 4 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
132
03-06-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa
130
02-06-20Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam98
01-06-20TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đuôi 3 Phú Yên
64
31-05-20Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Kon Tum214
30-05-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đầu 7 Quảng Ngãi154
29-05-20Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 6 Gia Lai,
Trúng đầu 8 Ninh Thuận
79
28-05-20Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 0 Quảng Trị
190
27-05-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trượt150
26-05-20Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
66
25-05-20TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đuôi 0 Phú Yên
200
24-05-20Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trượt235
23-05-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi
101
22-05-20Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đầu 7 Gia Lai,
Trúng đuôi 7 Ninh Thuận
227
21-05-20Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 9 Bình Định113
20-05-20Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trượt190