ĐỀ ĐẦU ĐUÔI CAO CẤP ĐÀI MT

Thành công của bạn được Xác định khi bạn đầu tư đúng chỗ.. . Đừng bỏ qua cầu Đầu Đuôi siêu chuẩn của chúng hôm nay nhé. Cầu cực chuẩn số cực chắc ăn, Theo là nổ ngay.

XEM SỐ VÍP PHÍ: 300,000 VNĐ

Chốt số VÍP cam kết trúng to!
Anh em có thể lấy số ngay từ lúc này
Hỗ trợ thẻ cào: Viettel
Lấy số đánh lớn và Giàu To!!
⇒ Lưu Ý: CHÁT với ADMIN để được tư vấn cầu đẹp nhất!

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip: chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
05-12-20
05-12-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng,
Trúng đầu 7 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
248
04-12-20Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Gia Lai85
03-12-20Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đầu 6 Quảng Trị,
Trúng đầu 6 Quảng Bình
64
02-12-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đầu 2 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
139
01-12-20Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đuôi 4 Quảng Nam
212
30-11-20TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 1 TT Huế171
29-11-20Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Kon Tum94
28-11-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 6 Quảng Ngãi
177
27-11-20Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng đầu 4 Gia Lai,
Trúng đuôi 0 Ninh Thuận
257
26-11-20Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị114
25-11-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 6 Đà Nẵng,
Trúng đầu 4 Khánh Hòa
240
24-11-20Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 5 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 9 Quảng Nam
237
23-11-20TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
56
22-11-20Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa132
21-11-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trượt133
20-11-20Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng đầu 1 Ninh Thuận143
19-11-20Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đầu 6 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
179
18-11-20Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 5 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
268
17-11-20Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 4 Quảng Nam128
16-11-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đầu 1 TT Huế,
Trúng đuôi 5 Phú Yên
33
15-11-20Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đầu 2 Kon Tum,
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa
122
14-11-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trượt125
13-11-20Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đầu 2 Gia Lai,
Trúng đuôi 8 Ninh Thuận
128
12-11-20Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 0 Quảng Trị,
Trúng đuôi 3 Quảng Bình
181
11-11-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trượt103
10-11-20Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đuôi 9 Quảng Nam
248
09-11-20TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 1 TT Huế148
08-11-20Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 2 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
143
07-11-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đầu 8 Đắc Nông139
06-11-20Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 2 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
66
05-11-20Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 9 Bình Định,
Trúng đầu 6 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
239
04-11-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 9 Khánh Hòa
227
03-11-20Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
139
02-11-20TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trượt144
01-11-20Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng đầu 0 Kon Tum76
31-10-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
248
30-10-20Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đầu 8 Gia Lai101
29-10-20Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đầu 6 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
217
28-10-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
248
27-10-20Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đuôi 0 Quảng Nam
185
26-10-20TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 9 TT Huế153
25-10-20Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đầu 3 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
88
24-10-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 9 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 7 Đắc Nông
221
23-10-20Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đầu 2 Gia Lai239
22-10-20Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 1 Quảng Trị204
21-10-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 5 Khánh Hòa
153
20-10-20Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 0 Đắc Lắc,
Trúng đầu 3 Quảng Nam
72
19-10-20TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trượt145
18-10-20Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đầu 4 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
136
17-10-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 2 Đắc Nông
206
16-10-20Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 7 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
59
15-10-20Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trượt157
14-10-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đầu 1 Khánh Hòa125
13-10-20Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam138
12-10-20TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đầu 9 Phú Yên
203
11-10-20Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 9 Kon Tum,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
153
10-10-20Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 9 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi
182
09-10-20Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đầu 9 Gia Lai,
Trúng đầu 3 Ninh Thuận
142
08-10-20Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đầu 0 Bình Định,
Trúng đuôi 6 Quảng Trị,
Trúng đầu 1 Quảng Bình
100
07-10-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trượt18
06-10-20Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đầu 6 Đắc Lắc104
05-10-20TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đầu 9 Phú Yên
125
04-10-20Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 1 Kon Tum,
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa
155
03-10-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đầu 7 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 3 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
107
02-10-20Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đầu 9 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
155
01-10-20Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đầu 3 Quảng Bình
230
30-09-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Khánh Hòa
170
29-09-20Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 7 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
49
28-09-20TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trượt155
27-09-20Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa124
26-09-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 6 Đắc Nông
164
25-09-20Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trượt214
24-09-20Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 5 Bình Định,
Trúng đuôi 2 Quảng Trị,
Trúng đầu 6 Quảng Bình
209
23-09-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng đầu 3 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa
144
22-09-20Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đầu 9 Đắc Lắc,
Trúng đầu 1 Quảng Nam
229
21-09-20TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trượt186
20-09-20Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 0 Khánh Hòa
179
19-09-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng,
Trúng đầu 6 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 1 Đắc Nông
162
18-09-20Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 0 Gia Lai,
Trúng đầu 4 Ninh Thuận
128
17-09-20Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trượt179
16-09-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đầu 1 Đà Nẵng216
15-09-20Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đầu 9 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
174
14-09-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trượt208
13-09-20Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
152
12-09-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi
105
11-09-20Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trượt134